NLP Master Practicioner je pokračovací kurz pre všetkých, ktorí túžia zlepšiť svoje schopnosti a vystúpiť v ovládaní nadpriemernej komunikácie a rozvíjaní svojho potenciálu, úspechu a kreativity o niekoľko levelov ďalej. 

NLP Master Practicioner je tréning na vyšších logických úrovniach, ktorý jeho absolventom zaručí ešte hlbšie pochopenie nástrojov a techník Neurolingvistického programovania pre rýchle a trvalé zmeny.

Hlavnou výhodou tohto rozsiahleho tréningu je obrovský balík nových technik, využívanie ktorých umožňuje vytvárať kvalitnejšie a pevnejšie zmeny, ktoré sú trvalé.

Čo všetko budeme spoločne skúmať na NLP Mastri?

Nižšie sa nachádza kompletný prehľad 9 modulov, ktoré s nami absolvujete a behom ktorých zažijete posilnenie svojich schopností a novú životnú zmenu.

1. Modul:

NLP ako systém - Selfmanagement

Cieľ modulu:
Naučíte sa pružne kombinovať a používať rozsiahly systém nástrojov a techník NLP

Čo všetko získate:

 • Kľúčové body NLP a pochopenie rozdielov medzi NLP Practicioner a NLP Master
 • Unifikované pole nástrojov a techník NLP
 • Prehĺbenie schopnosti kalibrácie (pozorovanie verbálnej a neverbálnej komunikácie) na základe modelu B.A.G.E.L.
 • Rozšírenie schopnosti vnímať a rozlišovať jemné signály partnera
 • Nový pohľad na submodality, ako na nástroj rýchlej a efektívnej intervencie
 • BACKTRACKING / spätné mapovanie a zisk silného raportu
 • Ako sa zbaviť neželaného správania a zlozvykov pomocou techník SWISH a GODIVA ČOKOLÁDA
 • Prekonávanie hlbokých vnútorných strachov a blokád - rýchla liečba fóbie

2. Modul:

model R.O.L.E.

Cieľ modulu:
Odhalíte, vybudujete a rozšírite svoje vlastné jedinečné stratégie úspešnosti

Čo všetko získate:

 • Skúmanie efektivity svojich súčasných stratégií - model R.O.L.E.
 • Budovanie nových strategických možností
 • Mikro stratégie
 • R.O.L.E. ako model na určovanie efektívnych a neefektívnych krokov stratégie + poznávacie vzory stratégií 
 • R.O.L.E. ako model efektivity: Identifikácia základných zložiek myslenia a správanie použitých na dosiahnutie určitého výsledku alebo cieľov
 • Štyri štádiá cyklusu úspechu
 • Ovládanie stavu kotvenia: Ako interné a externé podnety programujú naše správanie a prežívanie
 • Platforma dokonalosti pre aktiváciu stavov ako napríklad: sebaistota, zvedavosť, nadšenie, zvýšené sebavedomie... pre rýchle použitie podľa potreby
 • Špeciálny BRAINSTORMING pre tvorbu vnútorných vízií a kreatívnych riešení problémov
 • Šesťkrokové prerámcovanie: Ako využiť svoje podvedomé signály a tvorivé sily, a s ich pomocou vytvoriť nové možnosti správania

3. Modul:

T.O.T.E. pre riadenie zmeny

Cieľ modulu:
Pochopiť kľúčové prvky pre vytváranie bohatého zastúpenia prínosných cieľov + strategické uvažovanie a spätná väzba

Čo všetko získate:

 • Prehľad stratégie pre trvalé dosahovanie úspechov
 • Čo presne je model T.O.T.E. a ako sa dotýka nášho života
 • Priestorová formulácia T.O.T.E. pre riadenie zmeny
 • Mapping Across Efektívne T.O.T.E.
 • Koučovací toolbox pre prenos od problémov k bohatým cieľom
 • Spätná väzba a stretching pre zlepšenie kvality prejavu v akejkoľvek situácii
 • Vynikajúca NLP stratégia pre vytvorenie príťažlivej budúcnosti
 • Ďalšie kľúčové prvky pre rozvíjanie strategického myslenia
 • Landscape

4. Modul:

S.C.O.R.E. od súčasného k požadovanému stavu

Cieľ modulu:
Pomôcť vám revidovať svoje presvedčenia a vytvoriť posilňujúci systém vier so zohľadnením dimenzie času

Čo všetko získate:

 • NLP ako systém a pochopenie modelu S.C.O.R.E.
 • Rozšírenie modelu NLP pre vytváranie cesty od súčasného do požadovaného stavu - model S.C.O.R.E.
 • S.C.O.R.E. - časová línia
 • Hlboká integrácia dôležitých hodnôt
 • Ako spoznať S.C.O.R.E.
 • Ako aplikovať S.C.O.R.E.
 • Tanečné technika S.C.O.R.E.
 • Generátor nového správania

5. Modul:

S.O.A.R. riešenie problémov

Cieľ modulu:
Odhaliť, ako sa orientovať skôr na zdroje ako na "problémy" + Generovanie nových vnútorných zdrojov

Čo všetko získate:

 • Generatívny formát NLP
 • Model S.O.A.R. - priestor problému a masívne načerpanie zdrojov
 • Generatívny proces NLP
 • Kombinácia NLP a modelu S.O.A.R.
 • Priestorový model "Jungle Gym" pre špecifikáciu problémov
 • Zmena osobnej histórie
 • Búranie negatívny kotvy a zjemnenie nepríjemných pocitov

6. Modul:

Modelovanie stratégie úspechu

Cieľ modulu:
Tento modul vám pomôže používať modelovací proces k rozpoznaniu a "zakódovaniu" výnimočnosti tak, aby ju mohli dosahovať aj iní

Čo všetko získate:

 • Modelovanie stratégií úspechu
 • Využitie vášho obľúbeného hrdinu pre zisk nových schopností a zdrojov
 • Modelovanie cez neuro-logické úrovne
 • Intenzívna stimulácia kreativity a inovácie
 • Aké kroky musíte dodržať v procese modelovania?
 • Kreativita a modelovanie pre úspech v organizáciách

7. Modul:

Práca s presvedčením

Cieľ modulu:
Naučíte sa prepájať presvedčenia a hodnoty s prostredím, správaním, identitou a ostatnými presvedčeniami a hodnotami

Čo všetko získate:

 • Hlboké pochopenie mechanizmov vedúcich k tvorbe presvedčení
 • Názor, viera, presvedčenie
 • Model Black - box
 • Pokročilú lingvistiku a revíziu presvedčení pomocou spojovacích výrazov
 • Stimulácia kreativity pomocou techniky Múzeum viery
 • Preprogramovanie nefunkčných systémov zabudovaných na základe minulých skúsenosti - Reimprinting
 • Ako v komunikácií spoznáme presvedčenie a ako s tým pracovať
 • 5 návodov pre prácu s presvedčeniami

8. Modul:

Model rétoriky

Cieľ modulu:
Naučiť sa používať jazyk na generovanie nových možností, nových uhlov pohľadu a riešení

Čo všetko získate:

 • Ovládnete komunikáciu zameranú smerom k obohacujúcim riešeniam
 • Naučíte sa kúzlo jazyka
 • Informácie v povrchovej a hĺbkovej štruktúre
 • Budovanie vlastnej vízie metaforami
 • Precvičovanie jazykových modelov NLP - Slávne Sleight of mouth
 • Meta model - strážcovia brány vnímania
 • Miltonuv model - využitie metafory pre prerámcovaní významov myšlienkových máp

9. Modul: Skúšky a certifikácia

Na poslednom module budeme spoločne overovať novonadobudnuté znalosti a schopnosti účastníkov, spoločne si rozdáme cennú spätnú väzbu.

Následne od nás na 9. module obdržíte medzinárodne platný a uznávaný certifikát podľa kritérií Roberta Diltsa a Univerzity NLP, ktorý budete môcť používať v súlade so zásadami Asociácie NLP.

Pre koho je NLP Master Practicioner určený?

Tréning je určený a zároveň obmedzený len pre absolventov tréningu
NLP Practicioner. 

NLP Master je tréning vyššieho stupňa a vďaka nemu vkročíte do hĺbok svojej mysle, aby ste sa naučili efektívnejšie pracovať s už známymi technikami NLP a rozšírili svoje poznanie o ďalší bohatý zdroj nástrojov osobných zmien.

Pokiaľ ešte nevlastníte certifikáciu z tréningu NLP Practicioner, preštudujte si podrobnosti o tomto tréningu po kliknutí na tlačidlo nižšie.

Fotky našich absolventov tréningu NLP Master


Ako to bude prebiehať od kliknutia na tlačidlo, až po začiatok tréningu?

 • Kliknite na ktorékoľvek tlačidlo prihlásenia sa na kurz na tejto stránke
 • Vyplňte prihlášku a do poznámky napíšte, kde by ste chceli tréning absolvovať  (NLP Master je k dispozícii len v Prahe - termíny nižšie)
 • Kliknite na tlačidlo odoslať
 • Počkajte, kým Vás budeme kontaktovať telefonicky a vysvetlíme Vám všetky dôležité detaily
 • Potom nastúpite na kurz a začíname prvým víkendovým seminárom

Každý modul trvá 2 dni a dokopy tak zažijete 18 dní (90 hodín) praxou nabitého zážitkového tréningu

1. Modul - NLP ako systém - Selfmanagement22 - 23. 9. 2018
2. Modul - R.O.L.E20 - 21. 10. 2018
3. Modul - T.O.T.E. pre riadenie zmeny17 - 18. 11. 2018
4. Modul - S.C.O.R.E. od súčasného k požadovanému stavu15 - 16. 12. 2018
5. Modul - S.O.A.R. riešenie problémov12 - 13. 1. 2019
6. Modul - Modelovanie stratégie úspechu9 - 10. 2. 2019
7. Modul - Práca s presvedčením9 - 10. 3. 2019
8. Modul - SLEIGHT OF MOUTH, Model rétoriky6 - 7. 4. 2019
9. Certifikácia - Skúšky a certifikácia13 - 14. 4. 2019

Koľko stojí NLP Master Practicioner?

Cena jedného modulu je 432€ +20% DPH

Cena celého kurzu je 3888€ + 20% DPH

Kurz je možné uhradiť aj na splátky.

Nový začiatok tréningu na úrovni NLP Master Practicioner, sa momentálne pripravuje. Po začiatku kurzu však umožníme vstúpiť len uchádzačom, ktorí si potrebujú dorobiť niektoré moduly z minulosti. Taktiež pre získanie certifikátu je potrebné absolvovať všetky moduly a prejsť tak tréningom v plnom rozsahu. Iba tak môžeme zaistiť hlboké pochopenie a vstrebanie vyšších princípov NLP, ktoré garantujeme.

Prihláste ste sa a vydajte sa na vzrušujúcu cestu plnú objavovania zákonov svojej mysle a nových možností pre zvyšovanie úspechu v ľubovolných oblastiach