Pre manažérov, podnikateľov a riaditeľov spoločností, firiem a podnikov, je tu tréningový kurz pokročilej komunikácie a vedenia tímu v súlade s hodnotami firmy - NLP Practicioner in business

Prihláste seba a svojich kolegov na certifikovaný praktický tréning NLP Practicioner in Business a rozšírte svoje schopnosti nielen v oblasti komunikácie, sebauvedomenia a motivácie, ale aj pri plánovaní, vyjednávaní a riadení tímu

Čo všetko dosiahnete vďaka aplikácií nástrojov a stratégií NLP v prostredí vašej firmy alebo biznisu?

Tento tréning sme špeciálne upravili tak, aby vám pomohol naplniť vyššie ciele v podnikaní a dosahovať vyšší úspech pri komunikácii so svojim tímom a obchodnými partnermi. Behom siedmich víkendových seminárov získate nasledovné výhody:

 • V interpersonálnych vzťahoch rozviniete hlboké pochopenie a empatiu
 • Vďaka komunikačným modelom a stratégiám budete excelovať na obchodných jednaniach
 • Pri prezentácii firmy a produktov zvládnete komunikovať zaujímavejšie a pestrejšie, než ostatní
 • Vaša schopnosť zvládať a spracovávať stres, a vyššie pracovné nároky sa zvýši
 • Získate pozitívny a príjemne naladený postoj k svojim povinnostiam a zodpovednostiam
 • Získate nové organizačné schopnosti, pri ktorých využijete vlastné tvorivé stratégie
 • Odhalíte, ako pozmeniť aj negatívne skúsenosti na prínosné zdroje pracovného alebo podnikateľského úspechu
 • Získate schopnosť vybrať si do tímu kvalifikovaných ľudí presne podľa svojich a firemných potrieb
 • Získate nástroje a nové možnosti pre zvládanie ťažkých komunikačných výziev a nachádzanie nových riešení
 • Rozviniete svoj osobný potenciál a tým správnym spôsobom posuniete svoj tím k lepším výkonom
 • Zlepšíte svoje si svoje fyzické a psychické zdravie a výdrž
 • Vykročíte vpred k zaujímavejšej a úspešnej životnej dráhe s podobne naladenými ľuďmi, s ktorými sa navzájom podporíte a posuniete

Pre koho je NLP Practicioner in Business určený a kto vďaka nemu získa najväčší prínos?

Najväčší prínos získate práve vtedy, ak ste podnikateľ, majiteľ firmy alebo manažér túžiaci po znásobení úspechu

Táto špeciálne upravená verzia tréningového kurzu Neurolingvistického programovania pre biznis, vám pomôže v tvorbe inteligentných podnikateľských rozhodnutí a stratégií, ktoré budú vašu firmu posúvať vpred k väčšiemu úspechu.

A pretože vďaka tomuto kurzu získate organizačné a riadiace schopnosti, tak bude dôležitý a prínosný nielen pre vás, ale aj pre každého podnikateľa a manažéra, ktorý chce tvoriť vynikajúce pracovné vzťahy a budovať tím snov, ktorí mu budú ostatné firmy závidieť.

Čo hovoria naši absolventi z podnikateľského prostredia?


"Kurz NLP mi v prvom rade otvoril oči – ukázal mi doteraz nevidené, necítené, nepočuté, jednoducho nevnímané. Kurz mi ukázal ako iným spôsobom vnímať seba a okolie a ako interpretovať tieto vnemy. Taktiež počas kurzu som sa dozvedel úžasné veci o tom ako pracuje naša myseľ, a to vedomá ale aj nevedomá a ako spolu spolupracujú." Osobný prínos tohto kurzu pre mňa spočíva v poznaní, že predstavivosť, kreativita a intuícia sú veľmi mocné nástroje v dosahovaní osobných cieľov ak sú správne a cielene používané. NLP je v podstate súbor techník a nástrojov, ktoré systematicky a štruktúrovane analyzujú procesy vnímania, komunikácie a správania ľudí a na základe pozorovania úspešných jednotlivcov nám ponúkajú spôsob ako dosahovať svoje osobné ciele prostredníctvom ich využívania.

Martin BuršákProkurista, Riaditeľ závodu

"Pomocou NLP techník som si istejší, sebavedomejší, viem čo mi pomáha, čo mi dodáva silu, energiu, a čo mi ju naopak odoberá. Uvedomujem si silu myšlienok, ako to ovplyvňuje moje správanie a rozhodovanie. Slovo problém dostalo iný význam pre mňa. Je to už len výzva, a hneď hľadám riešenia. Keď v práci počujem “nedá sa“, mám na jazyku otázku „a kedy by sa to dalo?"

Marek MartinkovičTeam leader

"NLP pre mňa znamená obrovský prínos do osobného, ale aj pracovného života. Taký najhlavnejší odkaz, ktorý vo mne zanechalo, že aj za krátky čas sa dá zmeniť veľmi veľa, ak človek chce a nájde to správne riešenie."

Matej RusňákPodnikateľ

Koľko stojí tréningový kurz NLP Practicioner in Business?

Pretože tento typ tréningu šijeme na mieru a prispôsobujeme potrebám a prianiam jednotlivých firiem tak, aby každá dosiahla svoje vlastné výnimočné ciele a túžby, vytvárame pre každú firmu jedinečnú cenovú ponuku.

NLP Practicioner in Business je ideálny pre skupinku od 8 do 12 účastníkov

Pomôžeme vám posunúť vás a výkon vašej firmy o ďalšie stupienky vyššie smerom k príťažlivej budúcnosti.

 

To všetko vďaka tréningovému kurzu
NLP Practicioner Certification in Business