Prostredníctvom tohto intenzívneho 2-dňového tréningu NLP, nadobudnete všetky schopnosti a potrebné vnútorné zdroje, ktoré používajú tí najlepší novodobí rečníci na svete.

Prihláste sa tréning rétorických zručností, vďaka ktorému nadchnete svojich poslucháčov, pozitívne ovplyvníte ich život a stanete sa profesionálom vo vystupovaní pred publikom a divákmi

Len si predstavte, ako sa po NLP tréningu Majster prezentácie stanete rečníckym profesionálom, ktorý pohodovo zvládne:

 • Poraziť trému a odstrániť nepríjemný a zbytočný stres alebo pocit neistoty
 • Sebavedomo, spokojne a plynulo hovoriť nielen pred malým, ale aj veľkým publikom a divákmi
 • Vďaka bohatému a rozmanitému jazyku udržiavať pozornosť divákov a poslucháčov po celú dobu prejavu
 • Ovládať svoje komunikačné schopnosti a dokáže ich používať vedome ešte predtým, než sa naplno stanú jeho automatickou a neoddeliteľnou súčasťou
 • Prepínať svoje emocionálne stavy lusknutím prsta a nadobúdať režim jedinečného rečníka na počkanie
 • Pri komunikácii a prednášaní dosahovať tie výsledky, ktoré potrebuje
 • Vedome ovládať svoje pocity pred a počas hovorenia
 • Odhaľovať, naplno chápať a ovládať tajné zbrane novodobých rečníkov
 • Ovládať umenie kladenia správnych konštruktívnych otázok a jazyk zameraný na riešenie a prínosné ciele
 • Ovládať konverzačnú mágiu a pokročilé argumentačné techniky
 • Ovládať Language of Magic - kúzelný jazyk budovania neviditeľného vplyvu a popularity

Tento tréning sme pre vás vytvorili s jasným cieľom - aby ste ovládli davy, pred ktorými budete vystupovať a rečniť, zbavili sa zbytočného stresu alebo neistoty, ktoré by vás mohli brzdiť a maximálne využiť svoje silné a aj nepoznané stránky pre podmanivý prednes

Pre koho je tréningový NLP kurz Majstrovstvo prezentácie určený a kto si vďaka nemu podmaní svojich divákov?

Tento tréning je určený všetkým, ktorí potrebujú prezentovať, prednášať, výrazne zlepšiť svoj vlastný prejav a bez problémov vystupovať na verejnosti, ako napríklad začínajúci právnici, pracovníci marketingu, obchodníci, konzultanti, obchodní zástupcovia, lektori...

Pretože zmysel komunikácie je v reakcii, ktorú vytvára, prispôsobili sme tento tréning presne tejto požiadavke. Na jeho základe vám pomôžeme naučiť sa zvládať stres, zmeniť svoju reč tela tak, aby vytvárala kladný dojem a použiť svoje nové spôsoby komunikácie a vyjadrovania posolstva tak, aby ste dokázali zaujať aj osoby, ktoré myslia úplne odlišným spôsobom, ako vy.

Rovnako tak pochopíte, či skutočne hovoríte to, čo chcete povedať, ako diplomaticky a príjemnou formou presvedčiť a ako čo najlepšie porozumieť tomu, čo si myslia ostatní ľudia.

Koľko stojí tréningový NLP kurz
Majstrovstvo prezentácie?

Ako veľmi cenné pre vás bude, keď sa sebavedomo postavíte pred svojich poslucháčov a divákov, a vezmete ich na výlet do krajiny, kde vy ste hlavný hrdina, od ktorého sa prišli naučiť nové a zaujímavé veci?

Keď vaše slová ožijú v ich mysli a vytvoria nádherné obrazy s tým, že po skončení prednášky za vami nadšene prídu, aby vám poďakovali?

To všetko a ešte oveľa viac budete môcť po absolvovaní tohto tréningu.

Aj z tohoto dôvodu sme tento tréning ohodnotili na: 1020€

Tréningový NLP kurz Majstrovstvo prezentácie je ideálne absolvovať v skupinke od 8 do 12 účastníkov

Príďte sa naučiť, ako vytvoriť pestrý a fascinujúci prejav, ako sa zbaviť stresu a trémy a odhaliť ohromujúce možnosti, ktoré ľudská komunikácia prinesie každému, kto ju ovláda, pomocou tréningu Majstrovstvo prezentácie