Páčilo by sa vám, ak by ste sa mohli lákavo a silne motivovať, vytvárať si zdraviu prospešné a trvalo účinkujúce predsavzatia počas celého roku, a vyťažiť aj z problematických a obmedzujúcich výrokov, ktoré by ste vedeli dôkladne rozpoznať?

Prihláste sa na NLP kurz 5 krokov, ako uchopiť svoje emócie a začnite kontrolovať svoje emócie, vytvárať istotu, porážať strachy a slobodne sa rozhodovať, a ovládať svoj život

Na tomto kurze NLP budeme spoločne odhaľovať


  • Objavenia o tom, ako vlastne fungujú naše presvedčenia a akým spôsobom sú naviazané na naše pocity
  • Ako ľahko presvedčenie identifikujete, aké druhy presvedčení vlastne existujú a ako zistiť, kedy nám pomáhajú a kedy nám naopak škodia
  • Ako ľudia pri formovaní svojho posolstva do viet informácie prekrucujú a skresľujú a ako sa vyhnúť tomu, že by ste sa v tom pri komunikácii stratili
  • Ako pozmeniť presvedčenia tým, že budete klásť strategicky dôležité, spresňujúce otázky a meniť možné prekážky na čiastkové ciele
  • Aké rôzne výhody vám presvedčenia môžu pomôcť získať v oblasti vášho zdravia, kondície, psychickej výkonnosti, úspechu, životného šťastia... a ako veľmi na tom strácajú ľudia, ktorí sa ešte v tejto problematike nezorientovali
  • Čo treba urobiť a ako postupovať, ak odhalíte obmedzujúce presvedčenie
  • Prípadové štúdie vo vzťahu k bezmocnosti a beznádejnosti
  • Aké sú dôsledky používania obmedzujúcich a podporujúcich presvedčení a kam až je možné zájsť pri ich používaní
  • Akú štruktúru a význam majú naše očakávania a čo je ich podstatou
  • Ako si uvedomiť svoje vlastné hodnoty a rebríček svojich priorít + odhaľovanie kritérií pre ich dôkladné napĺňanie

NLP kurz 5 krokov, ako uchopiť svoje emócie, vám prinesie úspech, ak


Ak ste človek, ktorý chce vo svojom živote prežívať viac šťastia, potešenia, úspechu, a ak túžite byť zdravší a žiť spokojnejší život, v ktorom bude presahovať ohromná sloboda voľby a dostatok harmónie

Každý z nás by bol veľmi rád, keby dokázal ovplyvňovať svoje pocity, zdravie a svoje šťastie. Práve preto sme tento NLP kurz zostavili tak, aby sme vám s tým pomohli. Dôležité je odhaliť, čo nám vlastne v našom jazyku robí problémy a aké uvažovanie nás vedie skôr k depresii a neúspechom, prípadne problémom a ako to zmeniť. A čo je najpodstatnejšie, ako vlastne dokázať, aby sme sa každým dňom cítili lepšie a náš život bol prežiarený spokojnosťou a vynikajúcim zdravím aj napriek tomu, že to tak nemá väčšina.

Pretože to všetko súvisí s našimi presvedčeniami a tým, čomu veríme, preto je dôležité poznať a ovládať mechanizmy, ktoré zabezpečia, že sa náš život dokáže razantne zmeniť. A práve tieto mechanizmy ľudskej psychiky vám radi odhalíme a naučíme vás, ako s nimi pracovať tak, aby ste to otočili vo svoj prospech.

Aká je investícia do NLP tréningu 5 krokov, ako uchopiť svoje emócie?

Investícia do tréningu, je aktuálne 180€

5 krokov, ako uchopiť svoje emócie je tu pre vás, aby ste sa stali víťazom v ovládaní svojich emócií a presvedčení, a dokázali veci domýšľať omnoho ďalej a hlbšie, ako ostatní a na základe toho aj omnoho viac dosiahli.