Čo je to NLP - Neurolingvistické programovanie, akým spôsobom bude prínosné aj pre vás
a prečo by ste si ho mali vybrať? 


Najprv trochu z histórie NLP

Psychológia NLP začala ľuďom pomáhať počas sedemdesiatych rokov potom, čo sa stretli psychoterapeut Richard Bandler a lingvista John Grinder, ktorí ho spoločne vytvorili. V tej dobe modelovali troch významných terapeutov, ktorí dokázali pomáhať ľuďom aj z ťažkých problémov, pri ktorých ostatní terapeuti zlyhávali. 

Modelovali - sledovali a pátrali po vzorcoch ich úspechu. To znamenalo, že sa zamerali na to, ako je možné, že pri práci so svojimi klientmi dosahovali tak vynikajúce výsledky. Pozorovali ich neverbálnu komunikáciu, aký jazyk pri komunikácii s klientmi používajú a strategickými otázkami prenikali aj do hĺbok ich mysle tým, že sa ich pýtali na vzorce myslenia a správania. Keď to všetko dali dokopy, vznikla psychológia, ktorú pomenovali NLP - Neurolingvistické programovanie. 

Následne začali túto jedinečnú prácu rozširovať pomocou svojich kníh, seminárov, workshopov... a začali učiť ľudí niečo úplne nové a efektívnejšie, než mali možnosť dovtedy poznať. Až sa im nakoniec podarilo NLP rozšíriť po celom svete, kde si stále získava čoraz väčšiu obľubu a popularitu, a pomáha čoraz viac ľuďom na ceste za ich túžbami a úspechom....  (ďalšie informácie z histórie NLP nájdete po kliknutí na položku "BLOG" v menu)


"NLP mi doplnilo to, čo som hľadala. Čiže prepojenie rôznych teórií, popis „najlepších praktík“ z rôznych smerov a zarámcovanie vecí do systému, ktorý mi dáva zmysel. Pre prax mi to dalo niekoľko rôznych a účinných techník pre prácu s klientom, ktoré sa snažím využívať v koučingovom a terapeutickom procese."

Mgr. EVA KlimováPsychológ a kouč

Prečo by ste sa mali rozhodnúť práve pre NLP?

Pretože NLP vzniklo na základe sledovania vzorcov úspešnosti a práve táto psychológia vám miesto siahodlhých, a zbytočných prednášok, a poučiek do rúk vloží konkrétne a rozmanité nástroje sebarozvoja, a pretože:

  • Pretože NLP disponuje rôznymi nástrojmi a modelmi, ktoré obohatia, a výrazne posunú vpred vašu komunikáciu
  • Pretože vďaka NLP ovládnete umenie používať strategické otázky
  • Pretože vďaka NLP spoznáte podvedomé programy, ktoré riadia naše správanie v či už v pracovných, rodinných alebo akýchkoľvek iných situáciách
  • Pretože Neurolingvistické programovanie je kľúčom k spoznaniu seba samého, svojich hlbokých túžob a skutočných prianí
  • Pretože vďaka NLP objavíte tajomstvá pre ovládanie vlastných emocionálnych stavov a využívanie silných vnútorných zdrojov
  • Pretože NLP môžete použiť ako veľmi účinných nástroj psychoterapie a motivácie
  • Pretože sa vďaka NLP naučíte, ako elegantne a spoľahlivo dosahovať svoje ciele a to, po čom túžite
  • Pretože si vďaka Neurolingvistickému programovaniu rozšírite a prehĺbite svoje porozumenie ostatných, a naučí vás orientovať sa na prínosné riešenia
  • Pretože NLP bolo vytvorené s myšlienkou umožniť ľuďom slobodne uvažovať, na základe čoho budete schopný hľadať možnosti a príležitosti aj tam, kde ich ostatní nevidia
  • Pretože sa zaoberá jadrom ľudského myslenia a na základe toho ho môžete použiť v reklame, a pri tvorbe marketingových a predajných textov

"Vedel som, ze NLP je veľmi účinný nástroj na rozvoj a rozjazd každého jedného z nás. Prekvapilo ma, do akej hĺbky a v akom rozsahu je aplikácia NLP technik v každodennom živote funkčná, praktická a do akej miery dokážeme sami so sebou účinne pracovať. Pod vedením Zorice a Davida si neuvedomujeme, ako sa vlastne popri zábave veľa naučíme a aké nástroje nám dávaju do rúk. Ďakujem."

Daniel SchmidtDeveloper

Buďte medzi ľuďmi, ktorým sme už NLP odhalili a ktorým odvtedy pomáha

Pokiaľ prídete na niektorý z našich NLP tréningov, tak sa budete postupne a v správnych dávkach dostávať pomocou starostlivo vytvorených cvičení do problematiky NLP, ktorú takto nielen odhalíte, ale si ju doslova zažijete na vlastnej koži. 

Pretože Neurolingvistické programovanie nie je o tom, aby ste si prišli niečo pasívne napočúvať, aj keď to tak bežne na iných seminároch chodí. NLP je naopak o interaktivite, o spoznávaní, prehlbovaní chápania a porozumenia, a spoločnom raste všetkých účastníkov našich seminárov, ktorí sa po ich skončení vydávajú naprieč novým zážitkom pri dosahovaní svojich cieľov a túžob, a pri nadväzovaní úžasných vzťahov.

P.S. Ako už bolo povedané vyššie na stránke, ďalšie doplňujúce informácie v súvislosti s Neurolingvistickým programovaním, jeho históriou, významom a ďalšími dôležitými informáciami nájdete po kliknutí na položku "BLOG" v menu. Rovnako tak sa dostanete na ďalšie prínosné informácie, keď kliknete na niektorý z NLP Seminárov a prečítate si, čo všetko sa na ňom naučíte. Na naše semináre sa dostanete po kliknutí na tlačidlo vyššie.